Om te kunnen functioneren heeft elk bedrijf nood aan een bepaalde hoeveelheid kapitaal. Buiten het standaard werkkapitaal kan er in de praktijk ook nood zijn aan extra financiële middelen. Wat bijvoorbeeld te denken van de situatie waarin je bedrijf wenst te investeren in een nieuwe infrastructuur? De kans dat dit volledig met eigen financiële middelen zal kunnen worden betaald is vaak bijzonder klein. Bovendien kan dit ook fiscaaltechnisch lang niet de beste keuze zijn. Betekent dit dat je niets anders kan dan toch maar af te zien van de interessante investering die je had gepland? Absoluut niet. Het afsluiten van een zakelijke lening zou in dit geval namelijk een uitstekende oplossing kunnen betekenen. 

Wanneer behoort een zakelijke lening tot de mogelijkheden?

In principe is het mogelijk om voor alle bedrijf gerelateerde aanschaffen of investeringen een beroep te doen op een zakelijke financiering. Dit betekent dat het in de praktijk onder meer mogelijk is om een zakelijke financiering af te sluiten voor de volgende zaken: 

  1. Investeringen die zijn vereist voor de groei en uitbreiding van de onderneming; 

  2. Kosten die moeten worden gemaakt voor voorraden en debiteuren; 

  3. Het kopen van machines en voertuigen voor het bedrijf; 

  4. Een investering in bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand; 

  5. Het voorzien van (extra) werkkapitaal;

Het is belangrijk om er in de praktijk rekening mee te houden dat de mate waarin je geld kan lenen als bedrijf wel afhankelijk is van verschillende factoren. Zo zal er niet alleen worden gekeken naar het doel van de investering, maar wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met de financiële draagkracht waar je bedrijf over beschikt. Ook eventuele reeds bestaande schulden zullen bij het toekennen van een lening in overweging worden genomen. 

Wat wanneer je wenst te investeren in vastgoed?

De zakelijke lening bij New10 is één van de zakelijke kredieten op de markt die het mogelijk maakt om bedrijfsvastgoed te financieren. Wanneer ook jij met het idee speelt om met jouw bedrijf te gaan investeren in vastgoed spreekt het voor zich dat je wel goed stil moet blijven staan bij de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. Je zal immers voor een niet onaanzienlijke periode rekening moeten houden met een behoorlijke, maandelijkse afbetaling. Daar tegenover staat wel dat de kosten van een zakelijke hypotheek perfect ingeboekt kunnen worden als kosten in het bedrijf. Dit betekent dat de belastingdruk op de onderneming hierdoor aanzienlijk kan afnemen. Dit kan voor menig aantal bedrijven mooi meegenomen zijn.