Wanneer een dierbare is overleden is het natuurlijk een hele klap. Je zult in een rouwproces terechtkomen wanneer bijvoorbeeld een partner, familielid of goede vriend is overleden. Wanneer je met deze realiteit wordt geconfronteerd wil je waarschijnlijk wat tijd en rust om het te verwerken. Maar helaas zal er na een overlijden ook meteen veel gedaan moeten worden. Je zult het testament moeten verwerken en natuurlijk de uitvaart regelen. In dit artikel bespreken we wat je moet doen om de uitvaart te regelen van een dierbare.

Crematie of Begrafenis

De twee meest populaire uitvaartopties in Nederland zijn ofwel een crematie of een begrafenis. Tot aan het einde van de jaren zestig werd er in Nederland alleen begraven maar sindsdien wordt er ook gecremeerd. Momenteel is onder mensen die voor hun overlijden de uitvaart regelen crematie iets populairder dan begraven worden. Maar wanneer de nabestaanden de besluiten nemen over de uitvaart dan kiezen ze vaker voor een begrafenis.

Waarschijnlijk heeft dit onder andere te maken met het feit dat ze dan een plek hebben om een fysieke plek hebben om te bezoeken.

Beslissingen nemen

Er zijn vele beslissingen die komen kijken bij een begrafenis regelen. Soms heeft de overleden persoon wensen over de uitvaart uitgesproken maar soms moeten de nabestaanden alle besluiten nemen. Dit is in principe niet erg. Het geeft de nabestaanden een kans om een uitvaart te creëren die hen het best helpt om afscheid te nemen van de overleden persoon. Een begrafenis bestaat meestal uit een kerkdienst waar naasten mooie worden spreken over de overleden persoon. Daarna is er een rouwstoet met de kist naar de begraafplek waar de kist langzaam in de grond wordt gezakt. Hier zijn er nog momenten voor laatste worden en kunnen mensen bloemen op de kist leggen. Na de begrafenis is er een receptie.

Vieren van het leven

Een begrafenis is natuurlijk een verdrietige gelegenheid maar het kan ook een wolk zijn met een zilveren rand. Het is een dag om afscheid te nemen maar ook om het leven van de overleden persoon te vieren. Er mogen best ook momenten zijn waar gelachen wordt en leuke en grappige herinneringen worden opgehaald over de overleden persoon. Op deze manier herinnert iedereen de overledene op zijn of haar best. Een begrafenis of crematie is een belangrijke stap in het rouwproces die de nabestaanden zullen helpen om afscheid te nemen en weer verder te gaan met het leven.