Geothermie of aardwarmte is een veelbelovende, innovatieve techniek voor de toekomst. Met geothermie wordt warmte gewonnen uit aardlagen op twee á drie kilometer diepte. In de zand- en steenlagen op die diepte vind je water van minstens 70 graden. Met dat water kun je huizen, gebouwen en ook kassen verwarmen. Het wordt opgepompt en via een net van buizen verspreidt het water z’n warmte. Wanneer het water is afgekoeld wordt het teruggepompt en kan het opnieuw worden opgewarmd, diep in de aarde.

Aardwarmte in de tuinbouw

Voor de tuinbouw, vooral de glastuinbouw, is aardwarmte een aantrekkelijke manier van verwarmen. Een kas vraagt veel energie. Nu worden kassen meestal verwarmd met gas. Dat is duur en niet duurzaam. Er komen steeds meer alternatieven voor de verwarming met gas, zoals een warmtekrachtinstallatie of elektrische verwarming. Maar ook die oplossingen zijn niet altijd even duurzaam. Aardwarmte kan een goede vervanger zijn. Er zijn in Nederland ongeveer twintig pilotprojecten met aardwarmte. Die zijn bijna allemaal in glastuinbouw. Dat geeft wel aan hoeveel belangstelling er uit de sector is voor deze alternatieve manier van verwarmen. Diverse innovatieve bedrijven uit de energiesector, de installatietechniek en andere sectoren werken aan het vergroten van de kennis en ervaring met deze techniek. Eén van die bedrijven is VB uit Naaldwijk.

Voordelen van aardwarmte

De voordelen van aardwarmte zijn duidelijk. Het is een duurzame manier van verwarmen en daarmee een schoon alternatief voor gas. Nu is het nog vrij duur om met aardwarmte te verwarmen, omdat het een experimentele techniek is. Wanneer het meer gaat worden toegepast, wordt het een betaalbare manier van verwarmen. In Nederland is het nog een weinig voorkomende techniek, maar in het buitenland is al veel ervaring opgedaan met aardwarmte. Het blijkt een betrouwbare en veilige manier van energiewinning. De winningsinstallatie neemt weinig bovengrondse ruimte in beslag, de warmte kan dus op veel plaatsen lokaal worden gewonnen.

Risico’s van de winning van aardwarmte

Risico’s zijn er ook bij de winning van aardwarmte. De meeste van die risico’s zijn goed te beheersen. Er bestaat de kans dat er gas wordt aangeboord. De winningsinstallatie is zo gemaakt dat de druk die dat meebrengt kan worden weerstaan. Een andere mogelijkheid is dat er radioactieve deeltjes uit de ondergrond mee omhoog komen. Inmiddels zijn er filters ontwikkeld die dat soort deeltjes eruit kunnen filteren. In Nederland is door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning, angst voor bevingen als gevolg van de winning van aardwarmte. De voorstanders van aardwarmtewinning wijzen erop dat de techniek bij aardwarmte heel anders is, waardoor geen drukverschillen of bodemdaling kunnen ontstaan.